Матеріали конференцій МНЛ

Попередній опублікований збірник тез

2 грудня 2022 р., м. Київ
Опубліковано грудень 2, 2022
V Міжнародна студентська наукова конференція «НАУКА СЬОГОДЕННЯ: ВІД ДОСЛІДЖЕНЬ ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ»

Тез доповідей: 99  |  ISBN: 978-617-8126-05-6 |  © CC BY-SA 4.0 International

  Натисніть на зображення, щоб переглянути сертифікати учасників

 Натисніть на зображення, щоб переглянути подяки наукових керівників

 

ЗМІСТ

   СЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, МАКРО- ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ВІДПОВІДНІСТЬ УКРАЇНИ ЕКОНОМІЧНИМ ІНДИКАТОРАМ КОПЕНГАГЕНСЬКИХ КРИТЕРІЇВ ЧЛЕНСТВА ЄС
Шепеленко В.С.

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ – ОСНОВНА УМОВА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Колганова М.М., Литвиненко К.Г., Науковий керівник: Назарова О.Ю.

   СЕКЦІЯ 2. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

КЛАСИФІКАЦІЯ МОРОЗИВА ТМ «РУДЬ» «КАШТАН ПОЛТАВСЬКИЙ» ЗГІДНО УКТЗЕД ДЛЯ ЦІЛЕЙ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
Володавчик В.С., Науковий керівник: Дрожжин Д.Ю.

ОСНОВНІ ВИДИ ТА МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Барабаш В.О., Науковий керівник: Тимошенко К.В.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
Плетос В.Г., Науковий керівник: Плетос С.В.

СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ
Нечипоренко К.О., Науковий керівник: Корюгін А.В.

ФОРФЕЙТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Карда А.І., Науковий керівник: Мазур А.В.

   СЕКЦІЯ 3. ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА; ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІК І АУДИТ

АУДИТ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ – КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ
Горобець О.В., Науковий керівник: Назарова К.О.

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Папірник С.Є.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
Демидюк В.О., Бородієнко В.О., Науковий керівник: Шаповалова А.П.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ АУДИТІ
Горобець О.В., Науковий керівник: Назарова К.О.

МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Колош Є.М., Науковий керівник: Гринь В.П.

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Ястремська Ю.В., Науковий керівник: Кміть В.М.

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Романко М.А., Науковий керівник: Кміть В.М.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Копцюх С.І., Науковий керівник: Кміть В.М.

   СЕКЦІЯ 4. МЕНЕДЖМЕНТ, ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

НАПРЯМКИ КРИЗОВОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В РАМКАХ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Вінограденко В.О., Науковий керівник: Єрмак С.О.

ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ У СЕКТОРІ АГРОПРОМИСЛОВОСТІ
Решетнікова Ю.О., Науковий керівник: Смоляр Л.Г.

ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Рибалка Я.Р., Науковий керівник: Матросова Л.М.

ЯК СТАТИ ЛІДЕРОМ У КОЛЕКТИВІ?
Шинкаренко В.О.

   СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

IННОВAЦIЙНI ТEХНОЛОГIЇ У СОЦIAЛЬНIЙ РОБОТI
Фeдорeнко A.М., Нaукoвий кeрiвник: Стрaтiйчук В.М.

ФАНДРАЙЗИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Гавлюк Є.І., Науковий керівник: Непиталюк А.В.

   СЕКЦІЯ 6. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ НА РИНКУ ЄС
Шайда С.Р., Науковий керівник: Огінок С.В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НА ТЛІ СУЧАСНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Татарчук Д.Д., Науковий керівник: Зелінська О.М.

   СЕКЦІЯ 7. ПРАВО ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
Лагутіна В.М., Науковий керівник: Примаков К.Ю.

ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ СУБ’ЄКТОМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
Рукіна Д.О., Науковий керівник: Коренев А.О.

ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Перетятько К.С., Науковий керівник: Орлова О.О.

ВПЛИВ РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО
Волкова М.О., Науковий керівник: Пипяк М.І.

ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР У ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ
Каліновська М.М., Науковий керівник: Ільницька Н.Ф.

ЗГОДА НА ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ
Кобченко І.Є., Науковий керівник: Задаля Д.К.

МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
Лушпай І.І., Дей В.Є., Науковий керівник: Чепік-Трегубенко О.С.

МІЖНАРОДНА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОСІЇ ПІСЛЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
Задоров Р.Р., Науковий керівник: Грицай І.О.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО РОСІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Перетятько К.С., Науковий керівник: Кулініч О.О.

ОСОБИСТІ ПРАВА ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Мірошніченко А.С., Науковий керівник: Грицай І.О.

ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ЗЛОЧИН» ТА «ПРОСТУПОК»
Перетятько К.С., Науковий керівник: Шаблистий В.В.

ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО КОСМІЧНОГО ПРАВА
Ващук К.А., Науковий керівник: Пипяк М.І.

ПРАВА ДІТЕЙ ТА ПОНЯТТЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ЗАХИСТІ ПРАВ ЛЮДЕЙ
Задоров Р.Р., Науковий керівник: Мінакова Є.В.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Гусак М.А., Науковий керівник: Салаєва К.А.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС
Черкасов Д.Ю., Науковий керівник: Іванов А.Г.

РОБОТА КОМІСІЇ ООН З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЩОДО КОДИФІКАЦІЇ ПРАВИЛ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЗАХИСТУ
Попад’їна М.В., Науковий керівник: Наливайко Л.Р.

РОЛЬ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ФОРМУВАННІ СТАНДАРТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Карапетян М.О., Науковий керівник: Асірян С.Р.

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Лушпай І.І., Дей В.Є., Науковий керівник: Чепік-Трегубенко О.С.

ЩОДО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ
Губаренко К.О., Науковий керівник: Чічкань М.В.

   СЕКЦІЯ 8. ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ

АНІМОВАНА ТИПОГРАФІКА В ADOBE AFTER EFFECTS
Глюза М.П., Науковий керівник: Бізюк А.В.

   СЕКЦІЯ 9. ГІРНИЦТВО ТА НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА ПІДЗЕМНОГО ПОЛІЕТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДУ
Чайка Д.А., Науковий керівник: Шибко О.М.

   СЕКЦІЯ 10. ЗАГАЛЬНА МЕХАНІКА ТА МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

USE OF FUZZY MODELS IN THE MANAGEMENT OF ENGINEERING COMPLEXES
Sankin I., Scientific advisor: Gorbatyuk Ie.

   СЕКЦІЯ 11. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ ДОЗУВАННЯ
Гавриленко Р.М., Науковий керівник: Самойленко М.І.

ЗМІНА ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ЧИСЕЛ БПЛА ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ ІНТЕРФЕЙСУ
Шевченко С.О., Науковий керівник: Нікітін А.О.

   СЕКЦІЯ 12. КОМП’ЮТЕРНА ТА ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ ТЕЗАУРУСІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖУВАНИХ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ
Кожушан М.Г., Науковий керівник: Кунгурцев О.Б.

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ МОЛОДИХ АВТОРІВ
Червіцька К.В.

   СЕКЦІЯ 13. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

DEVELOPMENT OF E-COMMERCE LIBRARY SYSTEM WITH RECOMMENDER ELEMENT
Avdan O., Research advisor: Petrova R.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКУ ДАНИХ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРУ
Семенчук К.М., Науковий керівник: Первунінський С.М.

ВИЯВЛЕННЯ 3D-ОБ’ЄКТІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ НА МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ ЗА ДОПОМОГОЮ MEDIAPIPE
Сорока Д.О.

ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
Полоус В.Ю., Науковий керівник: Аксак Н.Г.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ АНІМЕ-ТВОРІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Мілейко І.І., Андросов А.Г.

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Шибко Д.О., Науковий керівник: Шибко О.М.

   СЕКЦІЯ 14. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ
Клименко А.

ЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄМУ ТІЛА ЧЕРЕЗ ПОТРІЙНИЙ ІНТЕГРАЛ ІЗ ПЕРЕВІРКОЮ РОЗВ’ЯЗКУ В ПРОГРАМІ WOLFRAM ALFA
Тимощук В.Д., Науковий керівник: Романюк Л.А.

МЕТОД ПІДНЕСЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА ДО КВАДРАТА
Гаврилюк М.В., Науковий керівник: Романюк Л.А.

   СЕКЦІЯ 15. ФІЛОЛОГІЯ ТА ЖУРНАЛІСТИКА

АНГЛОМОВНА РЕКЛАМА ДЛЯ ПІДЛІТКІВ ТА ДІТЕЙ: СПОСОБИ ПЕРЕКОНАННЯ, СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ТА СПОСОБИ ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ
Степанюк Ю.В., Науковий керівник: Коцюк Л.М.

ВОЛОДИМИР ЄШКІЛЄВ – АВТОР СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ БІОГРАФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Таран І.С.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Тобіаш В.Р., Науковий керівник: Гнатик К.Б.

ЕКСПРЕСИВІЗАЦІЯ МОВОСВІТУ СЕРГІЯ ЖАДАНА: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ
Мосейчук І.А., Науковий керівник: Кайдаш А.М.

ЗНАННЯ В ДІЇ: ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД НА УРОЦІ ЛІТЕРАТУРИ
Бєляєва В.В., Забаренко А.Ю., Мельніков Д.В., Науковий керівник: Мажара Н.С.

ІНТЕРНЕТ-ЗМІ ТА ПРОБЛЕМА ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Карпов І.І., Науковий керівник: Партико З.В.

КОНЦЕПТ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЛІНГВІСТИЧНІЙ НАУЦІ
Сопрович Л., Науковий керівник: Бешлей О.

МЕТОДИКА РОБОТИ З ХУДОЖНІМ ТВОРОМ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
Кукумань О.С., Науковий керівник: Зелена І.О.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ МЕДІАОСВІТИ ПРИ НАВЧАННІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
Лозова О.Ю., Науковий керівник: Близнюк А.С.

СИМВОЛІЗМ ЯК ЧИННИК ХУДОЖНОСТІ У ПСИХОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ СТЕПАНА ПРОЦЮКА “ТРОЯНДА РИТУАЛЬНОГО БОЛЮ”
Марун О.В.

   СЕКЦІЯ 16. ФІЛОСОФІЯ ТА ПОЛІТОЛОГІЯ

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗВЕРНЕННЯ ДО МЕТОДОЛОГІЧНИХ НАСТАНОВ «АРТХАШАСТРИ» У ВИМІРІ ОНТОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Панасюк М.О.

   СЕКЦІЯ 17. ПЕДАГОГІКА ТА ОСВІТА

ВИХОВАННЯ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ОДНОЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВОГО ТРЕНІНГУ
Мамчур Н.В., Науковий керівник: Козлюк О.А.

ДО ПИТАННЯ ПРО СУТЬ ПОНЯТЬ «АРТПЕДАГОГІКА» ТА «АРТТЕРАПІЯ» В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ
Демків О.М., Науковий керівник: Логвиненко Т.О.

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Кривенко А.В., Науковий керівник: Паламар С.П.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Побережник І.Ю., Науковий керівник: Петренко В.С.

НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ГОВОРІННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Головань Д.І., Науковий керівник: Трубіцина О.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ ТА ОЗДОРОВЧО-РЕАКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ФУТБОЛУ
Логвиненко В.О., Науковий керівник: Логвиненко О.Б.

ОСВІТА В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
Осташко Е.В., Фесина А.О.

ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Кітар С., Науковий керівник: Іванчук М.

ПРОЄКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
Дружковська А.А., Науковий керівник: Кричун Л.П.

РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Злоказова О.В., Науковий керівник: Кричун Л.П.

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Скрипка Т.О., Науковий керівник: Стрілецька Н.М.

ФУНКЦІОНАЛ ПРОГРАМ MICROSOFT TEAMS ТА ZOOM У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Васильченко Л.А., Науковий керівник: Лук’янченко І.О.

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
Кирʼяченко Д.С., Науковий керівник: Пасічник С.О.

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ СТАНДАРТИ
Логінов К.С., Науковий керівник: Лавринович О.А.

   СЕКЦІЯ 18. ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ

REASONS FOR ADMIRATION AND SYMPATHY FOR NEGATIVE MOVIE CHARACTERS
Ivasenko I.M., Supervisor: Korobkina T.

ВАЖЛИВІСТЬ ПСИХОЕДУКАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО ІЗ КОНФЛІКТОМ
Коропецький П.В., Науковий керівник: Гупаловська В.А.

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК ЧИННИКИ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
Фадеєв Я.Ю., Науковий керівник: Осійський Ю.О.

ЦЬКУВАННЯ І ЙОГО ВПЛИВ НА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ПІДЛІТКІВ
Глюза М.П., Микитась А.О.

   СЕКЦІЯ 19. МЕДИЧНІ НАУКИ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

CURRENT PROBLEMS OF BREASTFEEDING (ACCORDING TO THE RESULTS OF THE QUESTIONNAIRE OF MODERN YOUNG MOTHERS)
Matvienko A.S., Prudius M.V., Scientific supervisor: Scriabina K.V.

ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІЧНА КАРТИНА ТА ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ СТІВЕНСА-ДЖОНСОНА
Грищенко В.Г.

   СЕКЦІЯ 20. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ

РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ
Синичич І.Б., Науковий керівник: Шукатка О.В.

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Кульчицька М.В., Науковий керівник: Шукатка О.В.

   СЕКЦІЯ 21. ФАРМАЦІЯ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЯ

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN UKRAINE
Bezsonova N.O., Neshtak A.L., Supervisor: Kibenko N.Yu.

   СЕКЦІЯ 22. ІСТОРІЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
Дияк Є.В., Осташко Е.В.

ОБ’ЄДНАННЯ ПІДНЕБЕСНОЇ ПІД ВЛАДОЮ ЧИНГІЗИДА
Ягупова А.О.

ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР. В СУЧАСНИХ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Кубашок І.В.

ПОЛІТИКА УКРАЇНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ
Небосенко В., Науковий керівник: Марченко В.О.

ПРОЯВИ СВІТОГЛЯДУ ДАВНІХ УКРАЇНЦІВ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ
Рябоконь М.С., Науковий керівник: Марченко В.О.

РОЗВИТОК ХОРЕОГРАФІЇ В КИЄВІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Бесараб А.В., Науковий керівник: Соколова Н.Д.

   СЕКЦІЯ 23. КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ У ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
Бугайчук І.О., Науковий керівник: Кириленко К.М.

Переглянути всі збірники