Редакційна етика

РЕДАКЦІЯ ВИДАННЯ В СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЄТЬСЯ ЕТИЧНИМИ НОРМАМИ, ПЕРЕЛІК ЯКИХ НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ НАВЕДЕНИМИ ДАЛІ, АЛЕ ОБОВ’ЯЗКОВО ЇХ ПЕРЕДБАЧАЄ:

▪ Неупередженість. При прийнятті рішення щодо публікації наукового рукопису редакція видання є неупередженою та керується достовірністю його наукової значимості, оцінюючи інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, релігійних поглядів, національності, соціального статусу, мовних, локальних та інших критеріїв, які є дискримінуючими по відношенню до автора.

▪ Конфіденційність. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не використовуються для особистих цілей та не передаються третім особам без письмової згоди автора.

▪ Етичні норми. Редакція видання не повинна допускати до публікації статтю, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом або містить інформацію та/чи ідеї, які можуть ображати інших авторів, окремі групи людей, а також інформацію та/чи ідеї, що мають на меті розпалювати ворожнечу.

▪ Готовність до співпраці. Редакція видання повинна реагувати на звернення та претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих статей, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених авторських та суміжних прав.

 


АВТОРИ, ЩО ПОДАЮТЬ НАУКОВІ РУКОПИСИ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ВИДАННІ, ПОВИННІ КЕРУЄТЬСЯ НАСТУПНИМИ ЕТИЧНИМИ НОРМАМИ:

▪ Достовірність. Автори наукових рукописів повинні надавати лише достовірні результати проведених досліджень; завідомо помилкові або сфальсифіковані дослідження та матеріали є недопустимими.

▪ Відповідність нормам. Рукопис, що подається повинен відповідати вимогам, сформульованим редакцією видання, в електронному вигляді за допомогою форми відправки на сайті.

▪ Оригінальність та дотримання політики антиплагіату. Автор повинен гарантувати, що представив для редакторської експертизи оригінальну роботу. Якщо автор використовував в роботі праці або думки інших вчених, це повинно бути належним чином оформлено. Плагіат в будь-яких формах (відсутність графічного виділення цитат, некоректні посилання та джерела або неповний перелік джерел чи бібліографічного посилання, надмірне цитування тощо) визнається неетичною поведінкою і є неприпустимим.

▪ Визнання авторства та співавторства. Якщо особи робили значний внесок у розробку концепції, планування, виконання або інтерпретацію описуваного дослідження, автор має зазначити їх співавторство в роботі; особі, яка певним чином сприяла освітленому в статті дослідженню, але внесок якої не настільки вагомий, щоб включити його у співавтори, повинна бути висловлена вдячність в роботі; зміна авторського складу після подання роботи на редакторський огляд суперечить нормам академічної доброчесності та Етичного кодексу ученого України і є неприпустимим. 

▪ Викриття конфлікту інтересів. При наявності конфлікту інтересів, в тому числі і потенційного, автор або співавтори повинні проінформувати редакцію журналу як тільки такий конфлікт або його можливість стають відомими автору або співавторам.

▪ Викриття багаторазових чи паралельних публікацій. Якщо автор бажає здійснити повторну або паралельну публікацію наукової роботи, він має підтвердити, що робить це не для навмисного підвищення кількості наукових публікації, а лише з метою пропаганди наукових досягнень, якщо це доцільно; автор має повідомити про факт повторної або паралельної публікації редакції видання.

▪ Викриття помилок. При виявленні автором фундаментальних помилок або неточностей в своїй роботі на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакції видання та співпрацювати для опублікування спростування або ж виправлення інформації.

 


АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

Подаючи статтю до публікації в Матеріалах конференцій МНЛ, автор надає редакції права на публікацію роботи та розповсюдження її в електронному та друкованому вигляді.

Автор, при цьому, зберігає за собою всі авторські права та право без узгодження з редколегією та засновниками використовувати матеріали роботи повністю або частково з освітньою метою, для написання власних дисертацій, для підготовки тез, доповідей конференцій, усних презентацій тощо, а також розміщувати електронні копії роботи (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного сайту видання) на некомерційних web-ресурсах.

Вміст Матеріалів конференцій МНЛ поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-SA 4.0 International, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу та повторно використовувати її вміст лише із зазначенням авторства цієї роботи і первинної публікації у виданні.

 


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

На сайті встановлено протокол захищеного з'єднання SSL, що забезпечує повний захист персональної інформації, вказаної в реєстраційній анкеті. Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього видання, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.

 

Редакція від 01.07.2022