24 березня 2023 р., м. Івано-Франківськ: III Всеукраїнська студентська наукова конференція «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ»
III Всеукраїнська студентська наукова конференція «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ»

Тез доповідей: 51  |  ISBN: 978-617-8126-43-8 |  © CC BY-SA 4.0 International

  Натисніть на зображення, щоб переглянути сертифікати учасників

 Натисніть на зображення, щоб переглянути подяки наукових керівників

 

ЗМІСТ

   СЕКЦІЯ 1. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

АНАЛІЗ ЗРОСТАННЯ ЦІН НА БОРЩОВИЙ НАБІР В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ ВОЄННОГО СТАНУ
Орищич Я.В., Науковий керівник: Божко Т.В.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Сокульський О.І., Науковий керівник: Ємельянов О.Ю.

РИНОК КРУП В УКРАЇНІ ТА ЗМІНА ЇХ ВАРТОСТІ ЗА ЧАСИ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ
Артеменко К.С., Науковий керівник: Божко Т.В.

   СЕКЦІЯ 2. ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА; ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІК І АУДИТ

THE CURRENT STATE OF THE BANKING SYSTEMS OF DEVELOPED EUROPEAN COUNTRIES
Volkova M.S., Scientific supervisor: Demianchuk M., Language сonsultant: Karavayeva T.

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «А-БАНК»
Ступак Т.М., Науковий керівник: Гузенко Т.С.

   СЕКЦІЯ 3. МАРКЕТИНГОВА ТА ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

УСПІШНА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ, В ОБМЕЖЕНИХ ФІНАНСОВИХ УМОВАХ НА ПРИКЛАДІ ЛЮКСОПТИКИ
Трохименко М.Г., Науковий керівник: Гриджук І.А.

   СЕКЦІЯ 4. МЕНЕДЖМЕНТ, ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ 2.0
Стариковська Д.О., Науковий керівник: Савенко О.А.

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК НАПРЯМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Базарник О.-П.Р., Науковий керівник: Ємельянов О.Ю.

   СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

PECULIARITIES OF BUSINESS COMMUNICATION IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A SOCIAL WORKER
Havliuk Ye., Research advisor: Matsera O.

   СЕКЦІЯ 6. ПРАВО ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ВПЛИВ БУРЖУАЗНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В АНГЛІЇ
Бардадим А.В., Науковий керівник: Атаманова Н.В.

ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ В УКРАЇНІ
Авєрочкіна С.Є., Науковий керівник: Яковенко Є.О.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ПОРУКИ ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Мустафіна В., Науковий керівник: Горіславська І.В.

ЗНАЧЕННЯ СУДОВОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРЕЦЕДЕНТУ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
Кохановська Д.С., Науковий керівник: Ільков В.В.

ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ НЕОСУДНОСТІ ОСОБИ
Полюшкевич А.О., Науковий керівник: Ковальова С.С.

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
Пивоварський В.Є., Науковий керівник: Атаманова Н.В.

   СЕКЦІЯ 7. ІНСТИТУТ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СУДОВА СИСТЕМА ТА НОТАРІАТ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
Уласовська Р.А.

   СЕКЦІЯ 8. ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЦІЛЬНОЗМЕЛЕНОГО ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА
Драгуш О.В., Громова Т.А., Науковий керівник: Волошенко О.С.

   СЕКЦІЯ 9. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА МЕТАЛУРГІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Бакум В.А., Науковий керівник: Кошкіна О.Ф.

   СЕКЦІЯ 10. КОМП’ЮТЕРНА ТА ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

РОЗРОБКА ВЕБ-СЕРВЕРА НА МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ GOLANG ЗА ДОПОМОГОЮ БІБЛІОТЕКИ SQLX ТА ФРЕЙМВОРКУ GIN
Коба Ю.Ю., Татарський Д.І., Науковий керівник: Олійник О.В.

   СЕКЦІЯ 11. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ РИЗИКІВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ GDPR
Товкун Ю.І., Науковий керівник: Добринін І.С.

ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ У ПОВЕДІНЦІ ЛЮДИНИ ЗА ДАНИМИ КАМЕР СПОСТЕРЕЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
Семеренська В.В., Науковий керівник: Пшеничних С.В.

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ГЕНЕРАТОРІВ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ
Гарасимчук А.О., Науковий керівник: Петровська І.Р.

   СЕКЦІЯ 12. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТУРБУЛЕНТНОГО ОБТІКАННЯ БАГАТОЕЛЕМЕНТНОГО ПРОФІЛЮ
Ранюк В.І., Науковий керівник: Моісеєнко С.В.

   СЕКЦІЯ 13. ФІЛОЛОГІЯ ТА ЖУРНАЛІСТИКА

АДИКЦІЯ ТА ДЕВІАЦІЇ МЕРЕЖНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ЇХ ФОРМУЮТЬ
Псюк Х.-А.Я., Науковий керівник: Ситник О.В.

ДИСКУРС ІРОНІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ
Крива Д.І.

ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ: ФОРМИ, МЕТОДИ, ОСОБЛИВОСТІ
Юзькова В.В., Науковий керівник: Сенченко О.М.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА: РОЛЬ МЕДІАГРАМОТНОСТІ В БОРОТЬБІ ЗА ПРАВДУ
Лебідь А.В., Науковий керівник: Савенко О.М.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ
Торосян К.А., Науковий керівник: Сенченко О.М.

МЕТОДИ БОРОТЬБИ З РОСІЙСЬКОЮ ПРОПАГАНДОЮ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ЗМІ
Яковенко М.Ю., Науковий керівник: Сенченко О.М.

МЕТОДОЛОГІЯ ПЕРЕВІРКИ ІНФОРМАЦІЇ ЖУРНАЛІСТАМИ В УМОВАХ ВІЙНИ
Березан Д.Є., Науковий керівник: Полісученко А.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
Бондар О.І., Науковий керівник: Полісученко А.Ю.

ПРАЦЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ЧАСТИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ
Мичак Н.О., Науковий керівник: Сидорук Г.І.

СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ БЛОҐОСФЕРИ
Корж К.О., Науковий керівник: Даниленко В.Г.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ІНТЕРВ’Ю
Драган Д.О., Науковий керівник: Гарачковська О.О.

   СЕКЦІЯ 14. ПЕДАГОГІКА ТА ОСВІТА

АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРИКОРДОННИКІВ КРАЇН НАТО ТА ЄС У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Дияк І.В., Науковий керівник: Дияк В.В.

ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ TED TALKS
Холодова Д.О.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Цзя Анчжен, Науковий керівник: Корчагіна Г.С.

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ
Ритік B.O., Науковий керівник: Ларіна І.О.

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
Кунець Ю., Науковий керівник: Попова Л.М.

   СЕКЦІЯ 15. ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ

МІЖОСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ: МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУ
Рахуба А.А., Науковий керівник: Бондаренко О.Ф.

ОСОБЛИВОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Юрченко Н.Ю., Науковий керівник: Радзівіл К.П.

ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ КЛІЄНТІВ З ПРОБЛЕМИ САМОТНОСТІ
Раменська Є.А., Науковий керівник: Гарець Н.О.

РОЛЬ КАЗКИ У ФОРМУВАННІ ЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Мазур В.В., Науковий керівник: Бондаренко О.Ф.

ФЕНОМЕН НОМОФОБІЇ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
Шарафутдінова О.В.

   СЕКЦІЯ 16. МЕДИЧНІ НАУКИ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ КОРОНАВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ (COVID-19)
Гаспарова Я.Е., Хвиць П.С., Науковий керівник: Ходаківська С.П.

СЦИНТІГРАФІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТИКИ
Макаров Д.Є., Свірін М.Г., Науковий керівник: Мельник Б.І.

   СЕКЦІЯ 17. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ

ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ
Гандзюк В.О., Науковий керівник: Янков С.В.

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ЙОГО МОДЕЛІ
Грабський М.Т.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПАЦІЄНТІВ З ФАНТОМНИМ БОЛЕМ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ КІНЦІВКИ
Поляк Б.Р., Брехунцов М.В., Науковий керівник: Івасик Н.О.

   СЕКЦІЯ 18. АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Сосновська Л.О., Науковий керівник: Малашевська О.А.

НАСЛІДУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ОРІГАМІ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Бурдик М.І., Науковий керівник: Петровська Ю.Р.

Завантажити збірник
Збірник

Завантажити
Збірник
Олег Сокульський ; Олександр Ємельянов (Науковий керівник)
11-12
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
PDF
Маргарита Трохименко ; Ірина Гриджук (Науковий керівник)
19-21
УСПІШНА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ, В ОБМЕЖЕНИХ ФІНАНСОВИХ УМОВАХ НА ПРИКЛАДІ ЛЮКСОПТИКИ
PDF
Остап-Павло Базарник ; Олександр Ємельянов (Науковий керівник)
25-26
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК НАПРЯМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
PDF
Крістіна Торосян ; Оксана Сенченко (Науковий керівник)
69-70
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ
PDF
Biктopiя Ритік ; Ірина Ларіна (Науковий керівник)
89-90
ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ
PDF
Вікторія Гандзюк ; Сергій Янков (Науковий керівник)
111-112
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ
PDF
Максим Грабський
113-115
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ЙОГО МОДЕЛІ
PDF
Ліна Сосновська ; Олена Малашевська (Науковий керівник)
118-119
ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
PDF